Dari lensa minoriti Syiah di Singapura

Topik perbezaan sekte atau sektarianisme bukanlah sebuah topik yang baru saya ketahui. Saya dilahirkan dalam keluarga yang mengikuti tradisi Melayu dan juga agama Islam bermazhab Syiah di Singapura. Sebelum perkahwinan mereka, ibu bapa saya mengikut ajaran Sunni tetapi apabila mereka lebih dewasa, mereka beralih memeluk Mazhab Jaafari, iaitu mazhab dominan dalam fahaman Syiah. Walaupun kami…

Read More

From the Lens of a Shi’a Minority in Singapore

by Sukayna A The topic of sectarian differences is no stranger to me. I was born into a Shia Malay-Muslim Singaporean family. My parents were Sunnis prior to their marriage, but along the way transitioned into the Jaafari Mazhab (within the Shii’ sect). Even as Shiites, my parents had sent me to a Sunni madrasah for…

Read More